Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Prawo Cywilne

Prawo cywilne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa, z którą do czynienia ma codziennie każdy z nas, a konsekwencje podjęcia niewłaściwych decyzji mogą wywołać nieodwracalne skutki materialne i niematerialne. Dlatego też niezwykle istotne jest by w przedmiocie aspektów prawa cywilnego w codziennym życiu korzystać z pomocy specjalistów, którą to pomoc świadczę w zakresie m.in. następujących spraw:

 • reprezentacja w sporach sąsiedzkich;
 • prowadzenie sporów o zasiedzenie;
 • pomoc prawna w zakresie zniesienia współwłasności;
 • reprezentacja w zakresie spraw związanych ze służebnościami gruntowymi, osobistymi oraz przesyłu;
 • pomoc prawna w zakresie ochrony posiadania i własności rzeczy i praw;
 • prowadzenie spraw z tytułu zaniżenie wysokości odszkodowania z AC i OC;
 • prowadzenie spraw związanych z roszeniami wynikającymi z umów;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w zakresie błędów medycznych, szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia wynikającego z czynów niedozwolonych;
 • pomoc prawna w sprawach o zapłatę;
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu przed sądowym jak i na etapie sądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie spraw spadkowych w zakresie dziedziczenia testamentowego i ustawowego w tym pomoc w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, dokonania dział spadku oraz reprezentacja w ubieganiu się o zachowek.