Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Prawo Karne

Zapewniam kompleksową obsługę prawną w wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa karnego w tym z zakresu prawa karnego skarbowego, karnego wykonawczego oraz sprawach wykroczeniowych obejmującą w m.in.:

  • obrona klientów już od pierwszych czynności procesowych przed organami ścigania;
  • reprezentacja interesów mocodawców w procesie przed Sądem I i II instancji oraz w postępowaniu Kasacyjnym;
  • reprezentacja pokrzywdzonych podczas procesu karnego w tym reprezentacja oskarżycieli posiłkowych;
  • pomoc w formułowaniu i wnoszeniu prywatnego aktu oskarżenia;
  • pomoc w zakresie szeroko rozumianego postępowania karnego wykonawczego m.in. w ubieganiu się np. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, pomoc w uzyskaniu przerwy w odbywanej karze, podejmowanie działań mających na celu odroczenie wykonania zasądzonej kary;
  • prowadzenie działań na rzecz uzyskania odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności oraz prowadzenie postępowań w celu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niezgodę z prawem warunki odbywania kary pozbawienia wolności;
  • pomoc w wnoszeniu skarg nadzwyczajny.