Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Prawo Administracyjne

W ramach działalności kancelarii podejmuję się wszechstronnej obsługi klientów biznesowych i prywatnych w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego zarówno przed organami administracji państwowej jak i sądami administracyjnymi w szczególności w zakresie:

  • reprezentacji klientów w wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez administrację publiczną w tym reprezentacja przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • inicjowanie postępowań administracyjnych jak i reprezentacja interesów klienta w już toczących się sprawach w tym składanie odwołań i skarg na decyzje administracyjne;
  • doradztwo i reprezentacji w postępowaniach kontrolnych oraz postępowaniach przed administracją państwową.