Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Kancelaria Adwokacka

Paweł Minkiewicz

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze jest jedną z dziedzin prawa, która wymaga od adwokata szczególnego kontaktu i zrozumienia z klientem oraz wyjątkowego wyczucia i empatii. W ramach prowadzonej praktyki staram się powyższym wymaganiom sprostać podczas reprezentowana klientów m.in.  w następujących sprawach:

  • prowadzenie postępowań separacyjnych i rozwodowych;
  • ustalanie zasad kontaktów rodziców z dzieckiem;
  • prowadzenie spraw o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • pomoc i doradztwo w zakresie spraw o uznaniu dziecka;
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie alimentów na rzecz dziecka, byłego małżonka czy też na rzecz rodzica;
  • pomoc w sprawa z zakresu ustalenia ojcostwa czy też zaprzeczenia ojcostwa;
  • reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite.