Parlament Europejski

Parlament Europejski to jeden z najważniejszych organów Unii Europejskiej. To jednoizbowy parlament, który odpowiada za losy mieszańców zjednoczonej Europy. Swoją historią Parlament Europejski sięga roku 1952, kiedy to na mocy Traktatu Paryskiego powołano do życia zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W wyniku przekształceń organizacji, w roku 1962 powstał pierwszy Parlament, deputowani byli wybierani przez sejmy krajów członkowskich.Jednym z najważniejszych zadań Parlamentu Europejskiego jest udział w tworzeniu prawa dotyczącego polityki Wspólnoty Europejskiej. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat.W Parlamencie Europejskim zasiadają także polscy deputowani. Po raz pierwszy stało się tak w roku 2004, wtedy to mandaty pozwalające na udział w brukselskich obradach (siedziba Parlamentu jest Strasburg, ale większość posiedzeń odbywa się w Brukseli) zdobyło 54 Polaków. W wyborach 2009 roku mandatów otrzymało 50 naszych eurodeputowanych, mniejsza liczba jest efektem przyjęcia do władz struktury Rumunii i Bułgarii. Od tego roku przewodniczącym Parlamentu jest Jerzy Buzek.

Komisja Europejska

Komisja Europejska to oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich jest organizacją będąca organem wykonawczym Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za cała politykę krajów unijnych, ma także prawo nadzoru nad wszystkimi organami Unii Europejskiej. Może sprawdzać zarówno tok załatwianych spraw i ustaw, a także może sprawdzać działalność finansową Unii.Komisja Europejska składa się z komisarzy, na każdy kraj przypada ich dwudziestu siedmiu. Przypomina to nieco działanie rad miejskich. Do każdego kraju przyporządkowana jest dana grupa komisarzy – radnych, którzy mają kontrolę na działalnością danego państwa ze względu na współprace z Unia Europejską. Komisarze są odpowiedzialni za rożne „branże” i działy, to przypomina nieco funkcje ministra odpowiedzialnego za daną część spraw państwowych. W Polsce Komisja Europejska nie jest dobrze postrzegana, wszystko za sprawą niezwykle kontrowersyjnych decyzji dotyczących sprzedaży stoczni szczecińskiej i gdańskiej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to jeden z jeden tych z organów pomocniczych Unii Europejskiej, który od dnia swego powołania, czyli roku 1992 nie narzeka na brak zajęcia. Powołany na mocy traktatu z Maastricht jest ostoja każdego mieszkańca kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. To nie tylko instytucja, która zajmuje się sprawami państw, ale każdego ich obywatela. Do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może się zwrócić każda osoba prawna lub firma, która czuje się poszkodowana przez nieuczciwych kontrahentów.Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma także prawo zaopiniować każdą ustawę która wychodzi z Parlamentu Europejskiego. Co rok składa on także sprawozdanie przed eurodeputowanymi ze swojej działalności. Pierwszym Rzecznikiem wspomagającym Unie Europejską był Jacob Söderman (w latach 1995-2003). obecnie tę ważną funkcje pełni Grek, Nikiforos Diamandouros. Do Rzecznika zgłaszają się także Polacy, niejednokrotnie z bardzo pozytywnym skutkiem.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Mało kto wie, ze jest akie stanowisko będące organem pomocniczym Wspólnoty Europejskiej. Chodzi tutaj o Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jest on powoływany przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, jego kadencja trwa 5 lat. Do głównych zadań Inspektora jest stanie na straży wolności i praw każdego mieszkańca krajów członkowskich. Dla nas ma to ogromne znacznie, bo polska ustawa o ochronie danych osobowych osób fizycznych nie jest doskonała i niekiedy o pomoc należy zwracać się do Inspektora. Żadna sprawa nie jest odrzucana, Inspektorat doskonale radzi sobie z nieuczciwymi instytucjami naruszające prawa osób fizycznych.Inspektor został powołany na mocy ustawy z 2000 roku, ale stanowisko to stworzone zostało dopiero w roku 2004. Pierwszym Inspektorem chroniącym nasze prawa jest Peter J. Hustinx. Swoją siedzibę Europejski Inspektor Ochrony Danych ma w Brukseli, a działa na mocy rozporządzenia Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego.

Wiatraki – zbyt słabe dla dużych miast

Elektrownie wiatrowe są niezwykle popularne w ostatnim dziesięcioleciu. W Polsce wciąż się ich nie docenia, ale możliwość korzystania z energii odnawialnej w innych – bardziej cywilizowanych i przyjaznych środowisku naturalnemu krajach jest to już niemal codzienność. Elektrownie wiatrowe oparte na kompleksach wiatraków generujących energię rosną chociażby w sąsiednich Niemczech niczym grzyby po deszczu. Wciąż jednak są takie elektrownie zbyt słabe, by całkowicie zasilały w energię elektryczną duże metropolie. Tutaj elektrownie atomowe wciąż nie mają konkurencji.Nie mniej elektrownie wiatrowe są duża alternatywą na najbliższa przyszłość. Na wielu terenach i w wielu regionach bez większych przeszkód da się wykorzystać wiejące wiatry i zamienić je na energię. Najczęściej takie rozwiązania w Polsce można znaleźć przy nadmorskich miejscowościach. W małych miastach korzystanie z wszelkiego rodzaju biopaliw i rozwiązań związanych z energią odnawialną to dobrodziejstwo, jakiego nie wolno lekceważyć.